Podsumowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018

Szkolny Klubu Wolontariatu zrzeszał w tym roku 26 wolontariuszy:

– 4 osoby z kl. VII,

– 9 osób z kl. II gimnazjum,

– 13 osób z kl. III gimnazjum.

W czasie tego roku:

– wolontariusze pomagali w nauce młodszym kolegom,

– w I okresie roku szkolnego dwie wolontariuszki raz w tygodniu pomagały wychowawczyni oddziału przedszkolnego  0B  w opiece nad dziećmi podczas zajęć dowolnych,

– 5.10.2018 r. sześć wolontariuszek wraz z koordynatorem wzięło udział w Spotkaniu Pokoleń w  Osadzie Młyńskiej w Roztoce-Brzezinach, w ramach projektu „Zapytaj babci, zapytaj dziadka…,

– 8.10.2017 r. przeprowadzili  zbiórkę pieniędzy pod Kościołem Parafialnym w Podolu-Górowej   na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin,

– przed Dniem Wszystkich Świętych porządkowali cmentarz wojskowy oraz zadbali o groby księży,

– włączyli się do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy pod cmentarzem w dniu Wszystkich Świętych,

– przeprowadzili w szkole sześć zbiórek nakrętek z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda,

– przeprowadzili w szkole zbiórkę słodyczy w ramach akcji „Zostań DYPLOMOWANYM Mikołajem”,

– 5.12.2017 r. zorganizowali szkolne obchody Światowego Dnia Wolontariatu,

–  5.12.2016 r. 5 wolontariuszy wraz koordynatorem wzięło udział w obchodach Światowego Dnia Wolontariatu w Nowym Sączu,

–  w grudniu sprzedawali dobroczynne kartki Bożonarodzeniowe Stowarzyszenia Sursum Corda,

– wraz z członkami MDP przygotowali stroiki oraz upominki bożonarodzeniowe dla osób starszych i samotnych i przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzili je z życzeniami świątecznymi,

– odwiedzili z upominkami seniorów, którzy wzięli udział w projekcie „Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”,

– w marcu sprzedawali dobroczynne kartki Wielkanocne Stowarzyszenia Sursum Corda,

– przygotowali upominki wielkanocne dla osób starszych i samotnych i przed Wielkanocą odwiedzili je z życzeniami świątecznymi,

– 2 czerwca zorganizowany został wyjazd dla wolontariuszy i chętnych uczniów do Nowego Sącza na Międzynarodowy Bieg Po  Uśmiech „Ran 4 a smile”, z którego dochód został przekazany na leczenie i rehabilitację ucznia naszej szkoły.