O SZKOLE

„Wymagajcie od siebie, chociaż nikt nie wymagałby tego od Was”

Jan Paweł II

Zapewniamy:

 • edukację na najwyższym poziomie, pozwalającą kontynuować naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • bezpieczeństwo – monitoring na terenie szkoły
 • wirtualny świat pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
 • ciekawe wycieczki krajoznawcze i wyjścia do kin, teatrów, muzeów
 • przyjazny pobyt w świetlicy
 • opiekę pedagoga szkolnego
 • możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin nauki

Baza dydaktyczna szkoły:

 • 8 sal lekcyjnych wyposażonych w laptopy i monitory interaktywne
 • 4 sale lekcyjne z laptopami i tablicami interaktywnymi.
 • boisko sportowe
 • nowoczesna sala gimnastyczna
 • nowa biblioteka
 • pracownia komputerowa
 • stołówka
 • pracownia językowa

Nowoczesne wyposażenie pracowni językowej pozwoli uczniom koncentrować uwagę, zmuszać do skupienia i efektywnych ćwiczeń. Umożliwi swobodny, głośny trening wymowy poprzez dialogi doskonalące mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to motywacja dla uczniów – efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane.

Cele zajęć wychowawczo- dydaktycznych w świetlicy:

 • integracja uczniów i formowanie ich osobowości,
 • obcowanie z kulturą na co dzień,
 • racjonalne wykorzystanie pobytu na świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • uczenie uczniów zaradności, monitorowanie i wspomaganie ich rozwoju,
 • wspomaganie rodziców w procesie wychowania dzieci,
 • przeciwdziałanie przemocy oraz zapobieganie powstawaniu problemów z nią związanych,
 • egzekwowanie praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka.

W ramach spotkań organizowane są zajęcia plastyczne, ruchowe i zabawy dydaktyczne.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania biorąc udział w: zajęciach kół- przyrodniczego, teatralnego, dziennikarskiego, plastycznego, matematycznego oraz Uczniowskim Klubie Sportowym.

Oszczędności uczą się gromadząc środki na książeczkach oszczędnościowych SKO.

Od 1 lutego 2021 r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja zadań z Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

W ramach projektu została utworzona pracownia języka angielskiego, zakupiony został niezbędny sprzęt do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów. Zakupiono laptopy oraz aparaty fotograficzne w ramach zajęć informatyczno-matematycznych. Na zajęciach uczniowie korzystają z dostępnych z projektu laptopów (9) oraz pracują na zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości klocków LEGO® Education Spike Prime. Podczas zajęć z klockami LEGO® Education dzieci poznają w sposób namacalny różne zagadnienia ze świata wokół nich. Rozwijają umiejętności z zakresu nauki, fizyki, matematyki, programowania oraz komunikacji. Wszystko to robią wykorzystując swoją niezwykłą kreatywność!