Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły zbudowany w połowie XIX wieku stał przed obecnym domem nauczyciela. Od drogi do szkoły prowadził kamienny mostek pomiędzy kępami bzu rosnącymi do dzisiaj. W pierwszym okresie istnienia szkoły w Podolu była w niej jedna duża sala lekcyjna, korytarz i mieszkanie dla kierownika szkoły. Drewniany budynek nie był tynkowany tylko lepiony gliną i bielony wapnem. Ze względu na małą ilość sal lekcyjnych zajęcia szkolne były prowadzone w kilku punktach (wynajętych pokojach u mieszkańców wsi) gdzie dochodzili uczniowie i nauczyciele. Po odzyskaniu niepodległości mieszkańcy zajęli się odbudową i umocnieniem zniszczeń, jakie dokonali Niemcy na dwa dni przed wyzwoleniem (spalono osiemnaście ławek i skrzynki z narzędziami do zajęć, zniszczono kancelarie i płot przy szkole). Opuszczone mieszkanie przez kierowniczkę szkoły Zofię Lewicko – Walczyńską zagospodarowano, w ten sposób przybyło szkole trzy sale do nauki, nie było jednak kancelarii ani pokoju nauczycielskiego. W roku szkolnym 1946/47 pierwsi absolwenci szkoły odchodzą do szkół średnich w Nowym Sączu. Do szkoły napływają pierwsze pomoce naukowe kierowane przez Inspektorat Oświaty w Nowym Sączu. Kwitnie życie kulturalne w szkole. Uroczyście obchodzone są wszystkie uroczystości państwowe. W trosce o mieszkańców organizowano kursy dla ludzi w wieku 15 – 50 lat, których celem była nauka czytania i pisania, poznanie podstaw historii, geografii i języka polskiego. Od roku szkolnego 1948/49 opiekę nad szkołą obejmuje Urząd Gminy w Gródku, który wspomaga szkołę w prowadzeniu remontów, budowie piecy kaflowych, doprowadzeniu do szkoły prądu elektrycznego (1956/57). Od roku 1953 rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. 17 kwietnia 1960 roku rozpoczęto kopanie fundamentów pod nowy budynek, a 1 maja 1960 roku odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły w Podolu. Licznie zgromadzenie na uroczystości mieszkańcy z ogromnym zapałem przystąpili do budowy szkoły.22 lipca 1961 roku przy udziale przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich oraz licznie zgromadzonych mieszkańców wsi odbyło się otwarcie szkoły – pierwszej szkoły 1000 lecia w powiecie nowosądeckim ufundowanej przez powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zrzeszone w nim gminne spółdzielnie oraz Społeczny Komitet Budowy Szkół 1960 – 1961. Szkoła otrzymała imię Edwarda Abramowskiego, propagatora ruchu spółdzielczego. Budynek starej szkoły został rozebrany, a teren zniwelowany.

NADANIE IMIENIA

Nadszedł dzień przez wszystkich długo oczekiwany, na tę uroczystość każdy czekał z niecierpliwością. Ten szczególny dzień rozpoczęła msza święta w tutejszym kościele celebrowana przez księdza biskupa Władysława Bobowskiego, na której został poświęcony sztandar szkoły. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły, gdzie odbyła się akademia, poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz uroczysty obiad. We wszystkich uroczystaościach wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Dyrektor Józef Klimek otrzymał akt nadania imienia szkole od przedstawicieli Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, a następnie odsłonięto tablicę pamiątkową.