Program NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Podobnie jak w poprzednich latach, we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w klasie III szkoły podstawowej  realizowany jest program edukacyjno-profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”.

Zajęcia realizowane w ramach programu stworzą uczniom możliwość:

– zdobycia nowych informacji na temat zdrowia,

– kształtowania postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadomienia sobie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

– uświadomienia sobie jak szkodliwe jest oddziaływanie dymu papierosowego związane
z biernym paleniem,

– rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.