Projekt OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Owoce w szkole” od roku szkolnego 2010/2011. W ramach projektu dzieci z klas I – III SP otrzymują nieodpłatnie przez 10 wybranych tygodni w każdym półroczu ustaloną liczbę produktów owocowo-warzywnych, w tym soki oraz świeże owoce i warzywa.

Realizując program „Owoce w szkole” zachęcamy uczniów do spożywania większych ilości owoców i warzyw, mając na uwadze kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia i prawidłowego rozwoju. W trakcie realizacji programu odbyły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wycieczki do sadu, pogadanki, oraz działania praktyczne w ramach których uczniowie przygotowywali sałatki owocowe i warzywne, oraz surówki, wzbogacając dotychczasową wiedzę teoretyczną i umiejętności kulinarne.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.