Projekt ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ „Nie czas na nudę!”

Nasza szkoła już po raz drugi uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł „Nie czas na nudę!”, która ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi

Cele główne kampanii to :

  1. Budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy.
  2. Wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
  3. Nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, promocja aktywnego trybu życia.
  4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej).
  5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
  6. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Ponadto:

  1. Integracja zespołów klasowych.
  2. Poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli.
  3. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych.
  4. Kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

W ramach kampanii szkoła otrzymała gotowe scenariuszy wraz z kartami pracy dla uczniów, które będą realizowane podczas zajęć z wychowawcami klas.

AUTORZY:

Autorami kampanii ZTU 2022 są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

SZCZEGÓŁY KAMPANII: