Program ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Jak co roku w szkole we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną realizowany jest programy profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program realizują uczniowie klasy piątej. Na realizację programu przewiduje się pięć godzin wychowawczych.

Podczas zajęć uczniowie będą:

– uzasadniać i wzmacniać postawy zobowiązujące do niepalenia,

– wskazywać na konieczność zapewnienia organizmowi ludzkiemu prawidłowego żywienia
i czystego powietrza,

– uświadamiać sobie mechanizm nacisku grupowego i uczyć się postaw asertywnych,

– rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemem,

– wzmacniać poczucie własnej wartości.