AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2021/2022

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła”

Ubezpieczenie „Bezpieczna Szkoła”

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Celem dokumentu jest zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązywania.

Przystępując do opracowania dokumentu władze gminy wyszły z założenia, że aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej poniższej ankiety:

https://forms.gle/gwAB8vGoNPyiie3t9

Pragnę zaznaczyć,  że Strategia jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki  funduszy zewnętrznych, dlatego tak ważne jest aby dokument ten był dobrze sprofilowany i dostosowana do potrzeb i wymagań mieszkańców. Dziękuję za współpracę i pozdrawiam

Jolanta Michalik

Szanowni Rodzice w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej pragnę poinformować o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Wniosek wraz z kompletem dokumentów można składać do dnia 15 września 2021  r. w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w
przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 528
złotych netto.
Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły a od dnia 2 września
także na szkolnej stronie internetowej.

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium