AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodek nad Dunajcem.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

INFORMACJA DOTYCZACA PREPARATÓW JODOWYCH

W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek.

Wojewoda Małopolski polecił gminom województwa małopolskiego podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów wydawania preparatu jodowego.

Bardzo prosimy Państwa  zapoznanie się z załączonym wykazem.

Przyjęte założenia mają charakter prewencyjny, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji preparatów jodowych.  

Szanowni Rodzice,
zgodnie z zapowiedzią na rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 8 września odbędą się zebrania z wychowawcami. Harmonogram spotkań:

15:00 klasy 0a, 0b
15:30 klasa I, II, VIII
16:00 klasa III, IV, VII
16.30 klasa V, VI
Serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

a) poniedziałek

7.00-8.00 1h
8.50-9.50 1h

b)wtorek

13.00-15.00 2h

c) środa

12.00-12.30 0.5h
14.15-16.45 2.5h

d) czwartek

7.00-8.00 1h
8.50-10.50 2h

Opiekunem szkolnej biblioteki w bieżącym roku szkolnym jest Pani Katarzyna Słowik-Anklewicz.

Harmonogram pracy szkolnej świetlicy:

a) poniedziałek

7.00-8.00 B. Obłończyk
11.30-13.30 M. Burek

b)wtorek

7.00-8.00 M. Burek
12.30-14.30 B. Obłończyk

c)środa

7.00-8.00 B. Obłończyk
12.30-14.30 B. Obłończyk

d) czwartek

7.00-8.00 M. Koterla
11.30-13.30 M. Burek

e) piątek

7.00-8.00 M. Burek
11.30-13.30 M. Koterla

Ważne informacje z OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium oraz o możliwości ubiegania się o darmowe dożywianie. Druki do pobrania poniżej:

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2022/2023

informacja dotycząca stypendium szkolnego

katalog wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego

informacja dotycząca darmowego dożywiania

zaświadczenie o zarobkach

W dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w szkole podstawowej w Podolu-Górowej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych.

Serdecznie zapraszają

Dyrektor Szkoły i Wychowawczynie