AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej działając
w oparciu o Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z
dnia 25 stycznia 2022r. informuje o rozpoczęciu z dniem 21 lutego 2022r.
rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej. Szczegółowy harmonogram i kryteria rekrutacji  oraz wzory dokumentów umieszczone są   poniżej na stronie internetowej a także do pobrania w sekretariacie szkoły.


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła”

Ubezpieczenie „Bezpieczna Szkoła”

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Celem dokumentu jest zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązywania.

Przystępując do opracowania dokumentu władze gminy wyszły z założenia, że aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej poniższej ankiety:

https://forms.gle/gwAB8vGoNPyiie3t9

Pragnę zaznaczyć,  że Strategia jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki  funduszy zewnętrznych, dlatego tak ważne jest aby dokument ten był dobrze sprofilowany i dostosowana do potrzeb i wymagań mieszkańców. Dziękuję za współpracę i pozdrawiam

Jolanta Michalik