AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2023/2024

W dniu 11 września 2023r. na terenie szkoły będzie możliwość wykonania zdjęć zarówno do legitymacji szkolnej, karty rowerowej, portretowego jak i zdjęcia klasowego.

Godziny pracy świetlicy szkolnej:
– poniedziałek 7.30 – 8.00, 11.30-13.30
– wtorek 7.30 – 8.00, 12.30-14.00
– środa 7.30-8.00, 11.30-13.30
– czwartek 7.30-8.00, 11.30-13.30
– piątek 7.30-8.00, 11.30-13.30
Wnioski o przyjęcie na świetlicę można odebrać w sekretariacie szkoły jak również u Pani Małgorzaty Brzegowej i Pani Barbary Obłończyk – nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla uczniów klas I-VIII.
Planowane są także zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej, harmonogram jej pracy na dany miesiąc przygotowywać będzie Pani Bożena Kafel- nauczyciel prowadzący zajęcia i u Pani Bożeny należy zapisać dziecko na zajęcia prowadzone przez nią. Na zajęcia świetlicowe u Pani Bożeny można zapisywać także dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje o możliwości składania wniosków o:
1. Bezpłatne dożywianie dzieci w szkole. Aby ubiegać się o bezpłatną pomoc konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 1 200,00 zł netto na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczą dochodów rodziny netto za miesiąc sierpień w formie zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach. Do dochodu wlicza się różne źródła przychodów, takie jak dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki z prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki, dochód z gospodarstwa rolnego (przeliczeniowy 1 ha x 345,00 zł). Więcej informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu: (18) 440 10 96.
2. Stypendia Szkolne – Wnioski na rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 do 15 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem 170. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny za sierpień. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Szanowni Państwo,
w sekretariacie szkoły można podpisać umowę na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodek nad Dunajcem.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

INFORMACJA DOTYCZACA PREPARATÓW JODOWYCH

W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek.

Wojewoda Małopolski polecił gminom województwa małopolskiego podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów wydawania preparatu jodowego.

Bardzo prosimy Państwa  zapoznanie się z załączonym wykazem.

Przyjęte założenia mają charakter prewencyjny, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji preparatów jodowych.  

Szanowni Rodzice,
zgodnie z zapowiedzią na rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 8 września odbędą się zebrania z wychowawcami. Harmonogram spotkań:

15:00 klasy 0a, 0b
15:30 klasa I, II, VIII
16:00 klasa III, IV, VII
16.30 klasa V, VI
Serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

a) poniedziałek

7.00-8.00 1h
8.50-9.50 1h

b)wtorek

13.00-15.00 2h

c) środa

12.00-12.30 0.5h
14.15-16.45 2.5h

d) czwartek

7.00-8.00 1h
8.50-10.50 2h

Opiekunem szkolnej biblioteki w bieżącym roku szkolnym jest Pani Katarzyna Słowik-Anklewicz.

Harmonogram pracy szkolnej świetlicy:

a) poniedziałek

7.00-8.00 B. Obłończyk
11.30-13.30 M. Burek

b)wtorek

7.00-8.00 M. Burek
12.30-14.30 B. Obłończyk

c)środa

7.00-8.00 B. Obłończyk
12.30-14.30 B. Obłończyk

d) czwartek

7.00-8.00 M. Koterla
11.30-13.30 M. Burek

e) piątek

7.00-8.00 M. Burek
11.30-13.30 M. Koterla

Ważne informacje z OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium oraz o możliwości ubiegania się o darmowe dożywianie. Druki do pobrania poniżej:

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2022/2023

informacja dotycząca stypendium szkolnego

katalog wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego

informacja dotycząca darmowego dożywiania

zaświadczenie o zarobkach

W dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w szkole podstawowej w Podolu-Górowej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych.

Serdecznie zapraszają

Dyrektor Szkoły i Wychowawczynie