AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacje o zakresie ubezpieczenia.

Podole-Górowa, dn. 02.12.2020 r.

Ogłoszenie

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” z siedzibą w Podolu-Górowej 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem, informuje, że z dniem 2 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy razem” zakończyło swoją działalność w związku z zakończeniem procesu likwidacji.

Likwidator: Marta Konicka

   

Podole-Górowa, dn. 01.09.2020 roku

Ogłoszenie

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy razem” z siedzibą w Podolu-Górowej 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem informuje, że w dniu 03.12.2019 roku walne zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy razem” wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora 

Marta Konicka

zamieszkałego Bartkowa – Posadowa 300, 33-318 Gródek nad Dunajcem w terminie do  30.10.2020 roku. 

podpis likwidator: Marta Konicka

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek:   9:00 – 12:30

Wtorek:  7:00 – 13:00

Środa:  7:30 – 11:30

Czwartek:  8:00 – 12:30

Piątek:  7:15 – 12:15