Projekt NA WŁASNE KONTO

W drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie II klasy gimnazjum realizowali program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,  którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu 15 uczniów naszego gimnazjum uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.  Projekt jest realizowany w dwóch etapach. W I etapie odbyły się zajęcia prowadzone przez nauczyciela Barbarę Słomkę i studentkę ekonomii Justynę Pindel. Młodzież poznała podstawowe pojęcia ekonomiczne poprzez gry edukacyjne, quizy i zabawy. Uczniowie wcielili się w rolę sprzedawców jabłek, produkowali książki oraz zabawki. Byli  także z wizytą u lokalnego przedsiębiorcy w  Przychodni weterynaryjnej „Artemor” w Bartkowej –Posadowej, gdzie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę  na temat rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Odwiedzili placówkę banku Pekao S.A w Nowym Sączu, gdzie poznali specyfikę pracy w banku. Pracownicy zaprezentowali im działanie aplikacji internetowych na telefon. Opowiedzieli o kontach oszczędnościowych dla młodzieży oraz nauczyli ich odróżniać oryginalne pieniądze od falsyfikatów. Przez cały czas trwania zajęć młodzież przygotowywała wpisy na bloga oraz brała udział w konkursie- Najlepszy Uczeń 2016.

W czasie II etapu uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową- teczka spółdzielni uczniowskiej.

Celem programu „Na Własne Konto” jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program „Na Własne Konto” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. M. Rataja.