Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

4 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

5 stycznia 2021 r. (wtorek)

25 maja 2021 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

26 maja 2021 r. (środa) egzamin ósmoklasisty z matematyki

27 maja 2021 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty z języka obcego

4 czerwca 2021 r. (piątek)

24 czerwca 2021 r. (czwartek)