Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 maja 2023 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

24 maja 2023 r. (środa) egzamin ósmoklasisty z matematyki

25 maja 2023 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty z języka obcego

9 czerwca 2023 r. (piątek)

22 czerwca 2023 r. (czwartek)