Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (czwartek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 maja 2021 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2021 r. (środa) egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2021 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty z języka obcego

17 czerwca 2021 r. (piątek)

23 czerwca 2021 r. (czwartek)