Projekt MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

Od września 2017 roku w naszej szkole realizowany się Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, który ma na celu:

  • zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno – zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas gimnazjalnych oraz starszych klas szkoły podstawowej tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy,
  • podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
    w szkole.

Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów” i stanowi ich kontynuację.

Wśród uczniów gimnazjum prowadzona jest rekrutacja do projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II, w ramach którego:

  1. Uczniowie otrzymają pomoc doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
  2. Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów
    w Małopolsce”.
  3. Podniesione zostaną kwalifikacje doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację cyklicznych szkoleń oraz studiów podyplomowych z tego zakresu.
  4. Doradcy edukacyjno-zawodowi i osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego otrzymają jednolite standardy dotyczące prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych oraz informacji edukacyjno-zawodowej on-line.