Akcja „Jabłko i cytryna”

8 listopada druhny i druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pod opieką pani Małgorzaty Koterli zorganizowali akcję profilaktyczna „Jabłko i cytryna”. Wspólnie z przedstawicielem Komendy Policji z Łososiny Dolnej uczestniczyli w rutynowej kontroli kierowców. Tych uczestników ruchu, którzy prawidłowo i bez żadnych wykroczeń poruszali się po drodze, częstowali smacznym jabłkiem. Natomiast kierowca, który dopuścił się jakiegokolwiek wykroczenia otrzymał do zjedzenia (zamiast mandatu😊) kwaśna cytrynę. Serdeczne podziękowania dla Pana Konrada, który bardzo dokładnie opowiedział naszym uczniom o zawodzie policjanta, oraz przypomniał o zasadach bezpieczeństwa na drodze, zarówno kierowców jak i pieszych.