Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem przystąpił do
opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Celem dokumentu jest zweryfikowanie najważniejszych problemów
społecznych w gminie, a także określenie sposobów ich
rozwiązywania.

Przystępując do opracowania dokumentu władze gminy wyszły z
założenia, że aby trafnie określić cele i zadania do realizacji,
potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie za pośrednictwem
dziennika elektronicznego oraz strony internetowej poniższej ankiety:

ankieta

Pragnę zaznaczyć,  że Strategia jest niezbędnym dokumentem przy
ubieganiu się o środki  funduszy zewnętrznych, dlatego tak ważne
jest aby dokument ten był dobrze sprofilowany i dostosowana do potrzeb
i wymagań mieszkańców.

Dziękuję za współpracę i pozdrawiam

Jolanta Michalik