Apel – obowiązki uczniów

             11 marca Samorząd Uczniowski zorganizował apel poświęcony obowiązkom uczniów, zarówno tym domowym, jak i szkolnym. W trakcie apelu omawiano najważniejsze punkty Statutu oraz zachęcano uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i przestrzegania ustalonych zasad. Podkreślono również znaczenie brania odpowiedzialności za własne działania i postępowanie w kontekście obowiązków uczniowskich.