Dzień Dziecka

Klasa I

Klasa IV i VI

Uczniowie klasy czwartej i szóstej poznawali najbliższą okolicę podczas podchodów, kształcili też umiejętność orientacji w terenie i współdziałania w grupie. Młodzież uważnie obserwowała przyrodę i rozwiązywała przygotowane wcześniej zadania  wiedzowe oraz sprawnościowe. Wszyscy doskonale się bawili, chociażby podczas naśladowania odgłosów ptaków. Na strudzonych wędrowców czekał pyszny posiłek przygotowany przez rodziców.