Dzień Życzliwości- akcja Samorządu Uczniowskiego

14 listopada 2022 roku Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Życzliwości. Od samego rana uczniowie i pracownicy szkoły starali się, bardziej niż zwykle, okazywać sobie życzliwość i sympatię. Każdy w tym dniu usłyszał miłe słowo, poczuł się ważny i doceniony. Nie zabrakło wypowiedzeń: Miłego dnia! Dobrze, że jesteś!

Czym jest życzliwość? Dlaczego warto być życzliwym?

Życzliwość to inaczej bycie serdecznym, miłym dla innych. To okazywanie sympatii i czynienie dobra na co dzień. Obejmuje drobne gesty, pozwalające na sprawienie komuś radości, wyświadczenie przysługi zupełnie bezinteresownie.

Jak zachowuje się osoba życzliwa? Do zachowań życzliwych zaliczyć można:

  • dzielenie się czymś z drugą osobą,
  • życzliwy uśmiech,
  • bezinteresowna pomoc,
  • chęć wysłuchania drugiej osoby oraz wsparcie jej w problemach.

Osoby życzliwe postrzegane są jako sympatyczne, dobre, miłe, godne zaufania. Ludzie chcą otaczać się osobami życzliwymi, ponieważ to osoby aktywne, otwarte, tolerancyjne i optymistycznie nastawione do świata. Bądźmy więc życzliwi, nie tylko w takie dni, ale codziennie!