„I Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego”

5 listopada 2023 roku w Operze Krakowskiej odbył się „I Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego” pt. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Tożsamość i Tradycja Narodowa”. W czasie wygłaszanych prelekcji i wystąpień poruszane były takie kwestie jak: organizacja obozów i wycieczek MDP i DDP Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego wraz z Małopolską Komisją ds. Młodzieży. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął dh Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Partnerami wydarzenia byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie. W sejmiku udział wzięło blisko 600 osób, a w tym Dowódcy MDP wraz z Opiekunami ze wszystkich małopolskich powiatów, zaproszeni goście oraz Strażackie Orkiestry Dęte z Dobczyc i Głogoczowa, które uświetniły wydarzenie swoimi występami. Dowódca drużyny dziewcząt – Julia Rak i dowódca drużyny młodszych chłopców – Jan Nędza wraz z panią Małgorzatą Koterlą reprezentowali naszą jednostkę. Sejmik Podzielony był na trzy Panele: Panel I – Szkolenie – „Podstawy Prawne działania DDP i MDP” – „Rola opiekunów i zagospodarowanie czasu dla DDP i MDP” – „Zawody i ćwiczenia dla DDP i MDP” – „Organizowanie wycieczek i obozów MDP” – „Wspieranie Młodzieżowych drużyn Pożarniczych przez Państwową Straż Pożarną” – „Działalność proekologiczna , a praca z DDP i MDP” – „Działalność Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na rzecz MDP” W dalszej części spotkania wybrane Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Małopolski zaprezentowały swoje osiągnięcia i to, jakie działania podejmują w swoich drużynach. W ostatniej części spotkania odbył się koncert Strażackich Orkiestr Dętych z Dobczyc i Głogoczowa. Czas spędzony na sejmiku pozwolił nam poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa, a także był okazją do poznania nowych osób, którzy tak jak my, pasjonują się działalnością w Ochotniczej Straży Pożarnej.