Sprawozdanie z #LaboratoriaPrzyszłości dokumentacja cz.I XI,X,XI

  • Wykorzystanie zestawu LEGO Education SPIKE Prime i aparatu fotograficznego Canon na zajęciach.
12.09.2024  Bożena Ziobrowska Komputer w życiu człowieka. Informatyka VII Wykorzystanie na zajęciach drukarki 3D oraz klocków LEGO. Uczniowie na przykładzie wyżej wymienionego sprzętu ukazywali przydatność w życiu codziennym. Klocki LEGO kształtują u uczniów wyobraźnie, rozwijają umiejętność programowania. 
18.09.2023 Małgorzata Brzegowy Zabawy konstrukcyjne. świetlica I-III Uczniowie podczas zajęć pracowali z zestawami Lego Education Spike Prime. Rozwijali przy tym umiejętności: manualne, koordynację ręka-oko. Wykazywali się kreatywnością oraz wyobraźnią, współpracując i komunikując się z innymi dziećmi. 
25.09.2023 Małgorzata Brzegowy  Świat robotów. świetlica I-III Uczniowie podczas zajęć pracowali z zestawami Lego Education Spike Prime. Rozwijali przy tym umiejętności: manualne, koordynację ręka-oko. Wykazywali się kreatywnością oraz wyobraźnią, współpracując i komunikując się z innymi dziećmi.  
29.09.2023 Anna Klimek Kukiełki z ziemniaków Edukacja techniczna IIPrezentacja wykonanych prac. Wykorzystanie aparatu, kamery. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, prezentowania wykonanej pracy przed kamerą. 
2.10 Wiesław Rębiasz Robotyka – konstruowanie modeli z klocków LEGO. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów Uczniowie podczas zajęć pracowali z zestawami Lego Education Spike Prime 
9.10 Małgorzata Brzegowy Klockowe wariacje. Świetlica  I-III Uczniowie podczas zajęć pracowali z zestawami Lego Education Spike Prime.  Wykazywali się kreatywnością oraz wyobraźnią, współpracując i komunikując się z innymi dziećmi. 
13.10  Marta Łatka  Ukształtowanie powierzchni.  Geografia VIII Wykorzystanie na zajęciach drukarki 3D 
  •  Wykorzystanie aparatu fotograficznego Canon

Aparat fotograficzny Canon zakupiony w ramach rządowego programu #LaboratoriaPrzyszłości był wykorzystywany podczas organizowanych w szkole akcji i uroczystości: Narodowe Czytanie, Próbna ewakuacja w naszej szkole, Spotkanie z policjantami, MotoMikołaje, XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II-udział klasy 6 i członków ich rodzin, Dzień Edukacji Narodowej Święto Szkoły, Ślubowanie klasy I, Grupa „Zaelektryzowani” – pokazy doświadczeń fizyczno- chemicznych, Podsumowanie konkursu SKO. TalentowiSKO, Akademia z okazji Święta Niepodległości, Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Życzliwości- akcja Samorządu Uczniowskiego, Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej, Zabawa Andrzejkowa. Dokumentacja w zakładce „Z życia szkoły”.