KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2021

„W poszukiwaniu szczęścia…”

Nasza szkoła bierze udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  „W poszukiwaniu szczęścia…”, która w tym roku skupia się na budowaniu kompetencji oraz rozwiazywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym. 

Cele kampanii:

– budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron,

– dozowanie pozytywnych emocji,

– motywowanie do realizacji założonych celów,

– minimalizacja zachowań ryzykownych.

Sytuacja epidemiczna zmusiła placówki oświatowe do przejścia na pracę zdalną. W efekcie oznacza to dla uczniów zarówno izolację społeczną i tęsknotę za rówieśnikami, jak i poczucie osamotnienia. W związku z tym celem tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego. Badania pokazują, że troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz budowanie poczucia wewnętrznego szczęścia są jednymi z ważnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (eksperymentowaniem z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

W ramach kampanii szkoła otrzymała cykl scenariuszy wraz z kartami pracy dla uczniów, które będą realizowane podczas zajęć z wychowawcami klas.

AUTORZY

Autorami kampanii ZTU 2021 są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

KONTAKT

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
NIP 782-21-84-952
FAKS (61) 855 33 83

Szczegóły kampanii:

Strona kampanii zachowaj trzeźwy umysł.