Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje o
możliwości składania wniosków o stypendium szkolne.
Wniosek wraz z kompletem dokumentów można składać do dnia 15
września 2020  r. w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w
przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 528
ZŁOTYCH NETTO.

W załączeniu formularz oraz katalog wydatków
kwalifikowanych.

Wniosek Gródek 2020 pdf

Wniosek Gródek 2020 doc

Katalog wydatków kwalifikowanych