Konkurs recytatorski

12 kwietnia 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I–IV i V-VIII.

Z klas I-IV udział wzięło 12 osób. Z klasy I Martyna Babiarska, Stefan Karbownik, Magdalena Szczecina. z klasy II Julia Pałka i Jan Nędza . Z klasy III było 4 uczestników : Tekla Iwaniec, Faustyna Kołodziej, Milena Pancerz i Filip Kwiatkowski. Natomiast z klasy IV udział brały 3 uczennice: Maria Wolak, Hanna Szczepańska i Magdalena Małek. Każdy uczestnik musiał zaprezentować dowolny wiersz oraz fragment prozy z literatury polskiej. Prezentacja  mogła trwać 5 minut. Repertuar był bardzo bogaty i ciekawy. Komisja miała bardzo trudne zadanie, aby wybrać dwóch zwycięzców do etapu rejonowego, który odbędzie się w Lipiu. Po długich obradach ostatecznie zwycięzcami zostały Tekla Iwaniec z klasy III i Magdalena Małek z klasy IV.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego, kształtowanie umiejętności wygłaszania utworów z pamięci. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i skromne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Kategoria klas: I- IV

I miejsce – Tekla Iwaniec

II miejsce – Magdalena Małek

III miejsce  – Filip Kwiatkowski

Kategoria klas V-VIII

I miejsce – Emilia Rolka

II miejsce – Agnieszka Trojanowska

III miejsce – Władysław Karbownik i Maciej Bodziony

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.