NAUCZYCIEL NA MEDAL 2022

Pani Małgorzata Koterla została laureatem i otrzymała zaszczytny tytuł „Nauczyciel na medal 2022” w największym Plebiscycie Edukacyjnym w Małopolsce organizowanym przez Gazetę Krakowską. Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Poza wiedzą i doświadczeniem, aby dobrze spełniać się w tej roli, trzeba mieć umiejętność nawiązywania relacji z uczniami, budowania u nich autorytetu i szacunku, umiejętność bycia jednocześnie ich opiekunem, liderem, ale i przyjacielem.

Pani mgr Małgorzata Koterla  jest nauczycielem dyplomowanym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu Górowej. Jest osobą bardzo obowiązkową, skrupulatną i oddaną swojej pracy. Cechy te powodują, że powierzone jej obowiązki dydaktyczne i wychowawcze traktuje bardzo poważnie i czyni wiele starań, aby wywiązywać się z nich  jak najlepiej. Rzetelnie realizuje zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

Wzorowo planuje i organizuje pracę pedagogiczną oraz diagnozuje środowisko uczniowskie. Uczniowie i ich dobro  jest dla niej wartością nadrzędną. Nie szczędzi czasu, aby poznać wszystkie ich potrzeby. Przede wszystkim stwarza takie warunki do nauki, by uczeń mógł wykazać się wszystkimi swoimi możliwościami. Jest doskonałym organizatorem różnych przedsięwzięć na terenie szkoły, a także poza nią. Mobilizuje uczniów do pracy i podejmowania nowych inicjatyw. Uczy ich w ten sposób kreatywności, a także odpowiedzialności za powierzone funkcje.

Propaguje i wspiera pracę z uczniem zdolnym poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów przedmiotowych, turniejów sportowych, uroczystości szkolnych, apeli i akademii.
Dba także, aby każdy za podjęte działanie otrzymał nagrodę. Czasem są to drobne upominki, ale dowód docenienia wysiłku włożonego w przygotowanie się do konkursu. Organizuje treningi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której jest także opiekunem.  Panująca podczas treningów wspaniała atmosfera sprawia, że organizacja ta liczy już ponad 50 członków i cieszy się bardzo dużą popularnością. Młodzi druhowie i druhny pod czujnym okiem pani Małgorzaty zdobyli wiele prestiżowych nagród oraz wyróżnień w różnego rodzaju konkursach i turniejach pożarniczych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  bardzo aktywnie działa pomagając także potrzebującym. Pani Małgorzata była pomysłodawcą wielu zbiórek pieniędzy, kiermaszy i akcji charytatywnych, dzięki którym można było pomóc chorym dzieciom, osobom starszym i biednym. Działania te wymagały wielkiego zaangażowania ze strony nauczycielki oraz poświęcenia prywatnego czasu.

Małgorzata Koterla to kompetentny nauczyciel, kreatywny i optymistyczny opiekun młodzieży, doskonały organizator, elegancka kobieta, a przede wszystkim mama i żona.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                   J. R.