Otwarcie miasteczka rowerowego

W dniu 23 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Podolu-Górowej. Budowa miasteczka rowerowego współfinansowana została w ramach  programu: ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020”. Tytuł operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa-Posadowa.

Wykonawcą miasteczka była firma  MMBUD TARNÓW sp. z o.o. .

Lokalizacja miasteczka jest nieprzypadkowa. Uczniowie naszej szkoły od ponad 20 lat biorą udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dwukrotnie reprezentowali naszą gminę na etapie ogólnopolskim, a kilkakrotnie na etapie wojewódzkim. Ponadto od 19 lat szkoła nasza jest organizatorem eliminacji  gminnych.

Miasteczko rowerowe które powstało przy naszej szkole jest miasteczkiem, z którego korzystać będą mogły wszystkie dzieci z terenu gminy Gródek nad Dunajcem.Liczymy, że miasteczko cieszyć się będzie zainteresowaniem dzieci i młodzieży, którzy będą tutaj pracować nad poprawą znajomości przepisów ruchu i doskonaleniem swoich umiejętności jazdy na rowerze.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna i potrzebna jest to inwestycja, która w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci na terenie naszej gminy. Doskonalenie swoich umiejętności na tak nowoczesnym obiekcie pozwoli stać się dzieciom i młodzieży bardziej  świadomymi uczestnikami ruchu drogowego.  Gorąco zachęcamy i zapraszamy do korzystania z miasteczka.

This slideshow requires JavaScript.