Pierwszy dzień wiosny

21 marca powitaliśmy wiosnę. Z tej okazji odbył się apel zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Po wstępnych informacjach na temat pierwszego dnia wiosny uczniowie wszystkich klas zaprezentowali stroje z lat 80. XX wieku. Pokazom mody towarzyszyła muzyka, również z tego okresu. Na zakończenie przedstawiciele klas odebrali słodkie upominki. SU życzyl wszystkim obecnym, aby zawsze w ich sercach była wiosna.

pierwszy dzień wiosny