Podziękowanie dla wszystkich darczyńców!

Szkolny Klub Wolontariatu w dniach od 9-13 listopada b.r. zorganizował w szkole zbiórkę darów dla siedmioosobowej rodziny z Ukrainy, która od sierpnia mieszka w Polsce. Po raz kolejny nasi uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły pokazali, że mają „Wielkie Serca” i chętnie dzielą się nimi z potrzebującymi. W imieniu rodziny Pani Oksany oraz Fundacji „Bratnia Dusza” pragniemy złożyć gorące podziękowania wszystkim, którzy tak licznie włączyli się  
w tę akcję charytatywną.