Projekt klasowy „Makieta osiedla”

W klasach VIa i VIb na lekcjach techniki na dwóch godzinach lekcyjnych, został przeprowadzony projekt klasowy „Makieta osiedla”. Uczniowie wykonali piękne makiety.