Rekomendacje MEN dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na temat profilaktyki zdrowotnej

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  dla dyrektorów przedszkoli,
szkół  i placówek oświatowych.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  dla dyrektorów przedszkoli,
szkół  i placówek oświatowych.

Infolinia.

Linki na temat koronawirusa.