Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

UCHWAŁA RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01-15 marca 2019 r. do godz. 15:00 20-24 maja 2019 r. do godz. 15:00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 marca 2019 r. do godz. 15:00 29 maja 2019 r. do godz. 15:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 27-29 marca 2019 r. do godz. 15:00 30 maja-07 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych. 08 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 14 czerwca 2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty:

Rekrutacja do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej ogłasza rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 1 marca 2019r. do 15 marca 2019r.

UWAGA!
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostają przyjęte do klasy pierwszej
z urzędu, na podstawie zgłoszenia i nie uczestniczą w rekrutacji.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01-15 marca 2019 r. do godz. 15:00 20-24 maja 2019 r. do godz. 15:00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25 marca 2019 r. do godz. 15:00 29 maja 2019 r. do godz. 15:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 27-29 marca 2019 r. do godz. 15:00 30 maja-07 czerwca 2019 r. do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych. 08 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 14 czerwca 2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty: