Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020

Prezentacja na temat rekrutacji rocznika 2019/2010

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców.

Prezentacja – Rekrutacja na rok szkolny 2019/2010 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Informacje ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie

22 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

ZARZĄDZENIE NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

13 września 2018 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020