Spotkanie z policjantami

            10 października na zaproszenie pani pedagog Anety Kwiatkowskiej do naszej szkoły przybyli przedstawiciele policji.

            Celem ich wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w Internecie i jej konsekwencjach prawnych. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: starszej (klasy – IV-VIII) i młodszej (klasy – I- III oraz oddziały przedszkolne)

             Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że ta pogadanka profilaktyczna przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych oraz że będzie stanowić impuls do kształtowania właściwej postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

             Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej szkole.