Święto Szkoły

W tym roku 16 października obchodziliśmy 20 rocznicę nadania  naszej szkole imienia  Jana Pawła II. Święto Patrona Szkoły obchodziliśmy w nietypowy sposób. Ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy spotkać się  razem na uroczystej akademii oraz  nie uczestniczyliśmy wspólnie we  mszy świętej.  

Jednaj jak co roku na Święto Szkoły został rozstrzygnięty konkurs plastyczny związany z osobą Jana Pawła II – Patrona naszej społeczności . Upamiętniając 20 – lecie nadania imienia naszej szkole, wydano pamiątkowy kolaż prac plastycznych wykonanych przez uczniów na konkurs pt. „Jan Paweł II w moim sercu”.  

Uczniowie w klasach uczestniczyli z wychowawcami w spotkaniach poświęconych osobie Jana Pawła II. Wspólnie zastanawiali się, kim dla nich jest Patron Szkoły i jak mogą go naśladować. 

Wychowanie młodych było dla Jana Pawła II dziedziną wyjątkowej wagi. Papież nieustannie troszczył się o kształtowanie młodego pokolenia. Traktował go jako nadzieję Kościoła i przyszłość świata. Apelował do młodych, aby nie lękali się młodości i głębokich pragnień szczęścia  oraz  prawdy i piękna. Nawoływał, aby własne powołanie życiowe budowali na poszanowaniu prawdy, godności i praw osoby ludzkiej. Usilnie prosił, aby wymagali od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. 

11 listopada 2020 b.r. o godzinie 7.00 przed obliczem Jasnogórskiej Pani  odprawiona będzie msza święta z okazji 20 rocznicy nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Podolu – Górowej.