Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zgromadziła uczniów, nauczycieli i rodziców w kościele parafialnym, a po nim, w szkolnej hali sportowej. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00 przekazaniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu, po którym Pani Dyrektor Anna Firlej przywitała wszystkich zebranych.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podsumowała mijający rok szkolny, podkreślając najważniejsze osiągnięcia uczniów i nauczycieli. Wspomniała o licznych sukcesach naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podziękowała również wszystkim nauczycielom i rodzicom za ich ciężką pracę i zaangażowanie w proces edukacyjny.

Następnie wręczono nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się w nauce. Każdy z nagrodzonych otrzymał dyplom oraz książkę, zakupioną przez Radę Rodziców.

Dzień ten uświetnił występ uczniów klasy 8, którzy przenieśli się w przyszłe czasy i zaprezentowali siebie i swoje przyszłe zawody. Po występie uczniowie klasy 7 pożegnali swoich starszych kolegów.

Samorząd Uczniowski wraz z Paniami B. Obłończyk i B. Ziobrowską, życzył  wszystkim wspaniałego, bezpiecznego i pełnego przygód letniego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!