Warsztaty z pierwszej pomocy

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 19 grudnia 2023 r. dla uczniów naszej szkoły zorganizowano warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

            Zajęcia prowadzili studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pod kierunkiem Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu pani dr n. o zdr. Urszuli Cisoń-Apanasewicz. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych) oraz w sytuacji zadławienia się.

            Serdecznie dziękujemy za  możliwość udziału w warsztatach. Zajęcia takie uczą nas odpowiedzialności za siebie i innych.