Ważna informacja dotycząca rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu- Górowej
informuje, że wszystkie dzieci których wnioski o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Podolu- Górowej złożone w terminie
od 02 – 16 marca 2020 r. zostały rozpatrzone pozytywnie i dzieci
zakwalifikowano do oddziału przedszkolnego.

Jednocześnie zgodnie z terminarzem rekrutacji od 06-15 kwietnia 2020 r.
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie skanu
proszę przesłać na adres sppodole@gminagrodek.pl