Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznych

26 września 2018 r. odbyła się w naszej szkole wieczornica patriotyczna przygotowana w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentowali z tej okazji recytacje, okolicznościowe pieśni przywołujące wydarzenia i bohaterów z czasów zaborów, I wojny światowej oraz  II wojny światowej. Niepowtarzalny nastrój tworzyły wrzosy i rozświetlające półmrok lampiony.

Ideą przyświecającą autorkom przedsięwzięcia – pani Beacie Hołysz i pani Bogumile Turczyńskiej – było zaangażowanie wszystkich obecnych do wspólnego śpiewania, aby przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie.

Dziękujemy za przybycie  nauczycielom, rodzicom i młodzieży.