Wyniki XIV edycji Konkursu „Pejzaż sądecki”

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Katedra Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych (kierunki artystyczno-projektowe) wraz z: Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu i Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej podsumowali XIV edycję Międzypowiatowego konkursu plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i powiatów ościennych oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. „Pejzaż sądecki – kolaż tradycji i współczesności” pod patronatem: JM Rektora ANS w Nowym Sączu dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS oraz Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu dr. Roberta Ślusarka.

Autorką obrazu przedstawionego w artykule jest Maria Myrlak, kl. 4 PM Nowy Sącz