XX Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

XX  Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę odbyła się w dniach 7-8 października pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego „TOTUS TUUS”.

W tym roku ze względu na pandemię i obowiązujące rygory sanitarne Szkoła nasza reprezentowana była tylko przez poczet sztandarowy pracowników szkoły.

Uroczysta Msza Święta na wałach jasnogórskich sprawowana była  8 października o godzinie 11.00.  Przed tronem Matki Bożej Królowej Polski dziękowaliśmy Panu Bogu za dar, jakim jest dla nas św. Jan Paweł II. Modliliśmy się  za Ojczyznę i w intencji Papieża Franciszka. Prosiliśmy o łaski potrzebne do wychowania kolejnych pokoleń odpowiedzialnych za Ojczyznę, Kościół i świat.

 Zawierzyliśmy Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II Matce Bożej Częstochowskiej, a na pamiątkę tego wydarzenia każda  szkoła otrzymała Akt tego zawierzenia.

Trud tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę był naszym darem dla Jana Pawła II na 100 – lecie Jego urodzin.