XI Międzypowiatowy konkurs dla uczniów ze szkół z Sądecczyzny pt. Pejzaż sądecki – kolaż marzeń i rzeczywistości

Podsumowanie konkursu Pejzaż sądecki

W dniu 4 czerwca 2019 odbyło się uroczyste podsumowanie XI
Międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. Pejzaż sądecki – kolaż
marzeń i rzeczywistości, adresowanego do uczniów wszystkich szkół
Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczna
edycja dotyczyła przedstawień z wykorzystaniem techniki collage’u,
co zachęciło kilkuset młodych twórców do stworzenia oryginalnych
prac. Konkurs będący festiwalem twórczości dzieci i młodzieży jest
inicjatywą Pani Iwony Bugajskiej-Bigos. Partnerami konkursu są:
Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej, PWSZ w Nowym Sączu, Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu, . Piękne prace oglądać można w Galerii w
Ratuszu, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W wernisażu
uczestniczyli laureaci konkursu ze swymi nauczycielami, przedstawiciele
organizatorów.

Laureaci z naszej szkoły:

Agnieszka Koszyk kl.3 gimnazjum, nagroda

Joanna Chochorowska kl.3 gimnazjum, nagroda

Aleksandra Łukasik kl.3 gimnazjum, nagroda

Gabriela Pociecha kl.7, nagroda

Mikołaj Bielak kl.4, nagroda

Aleksandra Kołodziej kl.6, nagroda

Dominik Bulanda kl.3, wyróżnienie

Antonina Marchacz kl.3, nagroda

Grzegorz Szczecina kl.2, wyróżnienie

Natalia Konieczna kl.5, wyróżnienie

Jakub Salamon kl.5, nagroda–

Iwona Bugajska-Bigos

Lista laureatów XI Międzypowiatowego konkursu dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. Pejzaż sądecki – kolaż marzeń i rzeczywistości.

(nagrody nieodebrane nie będą przetrzymywane)

Szkoła Podstawowa w Przydonicy

Natalia Zarzycka kl. 3 gimnazjum

Natalia Nowogórska kl. 5

Olaf Cisowski kl.1

Kinga Poręba kl.2

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

Kinga Smoleń kl.2

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu

Alan Nieć kl.2

Nikola Kowalik kl.2

Weronika Potoniec kl.2

Igor Pękala kl.2

Karol Chrobak kl. 2

Paulina Foszczyńska kl. 2

 

Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

Julia Bernacka kl.1

Oliwia Wyżycka kl.1

Nikola Papież kl. 1

Łucja Kryzia kl. 1

Lena Frączek kl. 1

 

Szkoła Podstawowa w Rdziostowie

Karol Kowalik kl.5

 

Szkoła Podstawowa w Jelnej

Martyna Dulak kl.5

Hubert Waksmundzki kl.5

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej

Amelia Zaryczny kl.6

Milena Zaryczny kl.4

 

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

Sabina Gomółka kl.8

Oskar Wysowski kl.4

Julia Rams kl.5

Zuzanna Jarosz kl.5

 

Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Saczu

Jakub Sarnik kl.5

Anna Sluza kl.7

 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Justyna Sokulska kl.3 gimnazjum

Maciej Pięta kl.6

Zuzanna Oraczek kl.5

Hanna Wierzbicka kl.4

Aleks Szpila kl.2

Kalina Rosiek kl.5

Julia Zwolenik kl.5

Olga Ukleja l.9

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu

Paulina Tokarczyk kl.5

Krzysztof Kozik kl.5

Ilona Miśkowiec l.11

Piotr Furtak kl.4

 

Szkoła Podstawowa w Roztoce  Brzezinach

Konrad Gurba kl.6

 

Miejski Ośrodek Kultury

Julia Migacz kl.5

Natalia Ciągło kl.5

 

Powiatowy Zespół Szkół

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie

Katarzyna Mikołajczyk kl.5

Hanna Stachnik kl.5

Karolina Multarzyńska kl.7

Bartosz Flieger kl.7

Zuzanna Łęczycka kl.7

 

Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej

Agnieszka Koszyk kl.3 gimnazjum

Joanna Chochorowska kl.3 gimnazjum

Aleksandra Łukasik kl.3 gimnazjum

Gabriela Pociecha kl.7

Aleksandra Kołodziej kl.6

Natalia Konieczna kl.5

Jakub Salamon kl.5

Mikołaj Bielak kl.4

Dominik Bulanda kl.3

Antonina Marchacz kl.3

Grzegorz Szczecina kl.2

 

Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu

Karol Kosakowski kl. 6

Piotr Tokarski kl.6

 

Nagrody specjalne:

Pałac Młodzieży/Mada

Agnieszka Tomyślak,  zestaw prac

 

WTZ  Mada

Adrian Kaleta, zestaw prac

Przemysław Tomasiak

Michał Adamczyk

Przemysław Ramza

Krzysztof Wastag

Dariusz Potoniec

Wojciech Jurkowski

Beata Kołacz