XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II-udział klasy 6 i członków ich rodzin

Uczestniczyliśmy w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze.  Odbyła się ona 12 października b.r.  pod hasłem „Cywilizacja życia”. Wzięło w niej udział ok. 7 tysięcy osób. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie  klasy 6, ich rodzice i osoby, które pielgrzymują z nami co roku.  Najważniejszym momentem naszego spotkania była msza święta pod przewodnictwem Duszpasterza naszej Rodziny ks. bp. Marka Solarczyka,  który  przytoczył słowa: „nie bójmy się otworzyć drzwi naszych serc dla Chrystusa”.  Przed mszą świętą na jasnogórskich błoniach odbył się koncert Magdy Anioł. Po homilii nastąpiło poświęcenie sztandarów, odczytanie   aktu zawierzenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Matce Bożej Królowej Polski oraz przeczytano list do papieża Franciszka.  

Na Jasnej Górze w dniu 21 października o godz. 15.30 będzie odprawiona msza święta w intencji: O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Społeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu- Górowej

Duchowym przewodnikiem i opiekunem naszej pielgrzymki był nasz  proboszcz ks. Janusz Miłkowski. Wszystkim uczestnikom  jasnogórskiego spotkania serdecznie dziękujemy.