XXX DIECEZJALNE FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

            W dniu 15 marca 2023r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się  XXX Diecezjalne Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie to zostało zorganizowane  przez Społeczną Radę Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej, której przewodniczy Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie – Robert Wadycki.

Spotkanie rozpoczęło się drogą krzyżową, którą prowadził ks. Sylwester Mroczek. Oficjalne otwarcie forum przez ks. Czesława Paszyńskiego odbyło się w auli seminarium. Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku zaprezentowali część artystyczną. Przedstawiciele Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła omówili sprawy bieżące m.in. konkursy i spotkania pielgrzymkowe młodzieży oraz odczytali  list otwarty. List ten zostanie upubliczniony na stronie szkoły jako  wyraz naszego  poparcia dla Jana Pawła II oraz w obronie dobrego imienia naszego Patrona.

O 12.00 rozpoczęła się msza święta, odprawiana przez  Księdza Biskupa Artura Ważnego. W homilii Jego Ekscelencja nawiązał do słów Jana Pawła II – „Troska o dziecko(…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku troski człowieka do człowieka”.  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Małopolska Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, pani Halina Węgrzyn.

            Tradycją naszej szkoły jest udział w  spotkaniach Rodziny Szkół  Jana Pawła II . W marcowym  spotkaniu naszą szkołę  reprezentowała  delegacja: pani dyrektor Anna Firlej, ks. proboszcz Janusz Miłkowski oraz Monika Burek.

XXX DIECEZJALNE FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II