XXXI DIECEZJALNE FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

XXXI Diecezjalne Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyło się 21 września
2023 r. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad
Dunajcem. Zorganizowane zostało ono przez Społeczną Radę Rodziny.
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa
Stanisława Salaterskiego
. Oprawę mszy przygotowywała młodzież naszej szkoły pod
opieką pani Katarzyny Marchacz i pana Mariusza Szczeciny . W wygłoszonej homilii ks.
biskup nawiązał do przemówienia na Okęciu naszego Patrona: „ Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną”
. Podkreślił m.in. wartość nauczania naszego Patrona,
że jest on dla nas wielkim darem. Zachęcał do zgłębiania Jego nauczania, a także do
poznawania jego osoby. Po oficjalnym rozpoczęciu forum uczestnicy wysłuchali wykładu ks.
dr Piotra Jaworskiego ”Pokój Tobie Polsko – Ojczyzno moja! Rola Rodziny Szkół św.
Jana Pawła II w kształtowaniu postaw patriotycznych”
. W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście, m.in. Małopolska Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem pan Józef Tobiasz.
Sprawy bieżące omówił Pan Robert Wadycki –
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skrzyszowie- Prezes Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej oraz pan Grzegorz Gorczowski, który przedstawił
harmonogram działań na bieżący rok szkolny.
Naszą szkołę w spotkaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół reprezentowali: pani dyrektor
Anna Firlej, ks. proboszcz Janusz Miłkowski oraz Monika Burek
. W pracy wychowawczej
szkoły podejmujemy działania, które mają na celu przybliżać uczniom naukę i życie naszego
Patrona.