Podsumowanie Gminnego Konkursu Literackiego „Ścieżki wyobraźni”.

15 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Przydonicy miało miejsce podsumowanie Gminnego Konkursu Literackiego „Ścieżki wyobraźni”. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania twórczego na podany temat: Zredaguj opowiadanie, którego bohaterem będzie ktoś, kto pod wpływem życiowego doświadczenia, stał się patriotą. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Z naszej szkoły wysłano 5 prac- z klasy VII- Łucji Karbownik, z klasy VIII- Jakuba Ziółkowskiego i z klasy III- Joanny Chochorowskiej, Natalii Bodziony i Aleksandry Łukasik. I miejsce zajęła uczennica klasy VII- Łucja Karbownik, wyróżniona została też praca Jakuba Ziółkowskiego. Gratulujemy, tym bardziej, że prace oceniane były przez niezależną komisję konkursową, której przewodniczącą była pani Tamara Bolanowska- Bobrek- doktor nauk humanistycznych, autorka, korektorka tekstów, pracownica PWSZ w Nowym Sączu.