Archipelag skarbów

29 lutego i 1 marca uczniowie kl.7 i kl.8 wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag skarbów. Prowadzący zajęcia trenerzy poruszali ważne tematy dotyczące okresu dojrzewania, hierarchii wartości, rozwijania pasji i zainteresowań. Warsztaty zorganizował Urząd Gminy, a odbywały się one w Szkole Podstawowej w Gródku nad Dunajcem.