Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

11 marca 2022r. w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gródku nad Dunajcem. W turnieju udział wzięli uczniowie pięciu szkół z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów; w kategorii klas 1-4: Julia Rak – III miejsce i Natalia Ziobrowska, w kategorii klas 5-8: Jakub Latos – II miejsce i Konrad Matusik. Gratulujemy wszystkim udziału w konkursie!!

mdp