II Turniej Przyrodniczy pod hasłem  „Świat Karpat”

26 kwietnia 2023r odbył się II Turniej Przyrodniczy pod hasłem  „Świat Karpat”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VIII.

Celem turnieju było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Karpatami.

Każdą klasę reprezentowały trzy osoby. Rozwiązywali oni zadania związane ze środowiskiem abiotycznym i biotycznym Karpat oraz wykonywali doświadczenia chemiczne. Pozostała część klasy rozwiązywała w tym czasie rebusy, krzyżówki, rozpoznawała drzewa, krzewy, określała cykl życiowy żaby,  planowała zagospodarowanie nowych siedlisk.    Turniej był urozmaicony  piosenkami o tematyce przyrodniczej. Turniej dostarczył nie tylko radości i emocji ale również ugruntował wiedzę przyrodniczą.