Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

W dniach 21- 25 listopada 2022 roku nasza szkoła- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu- Górowej- wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.  W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.   Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W obchody włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

W naszej szkole:

  • 21 listopada królował kolor niebieski- kolor UNICEF, uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko,
  • Samorząd Uczniowski zakupił baloniki w kolorze niebieskim, zostały one przekazane uczniom poszczególnych klas i wykorzystane w czasie zajęć i organizowanych akcji,
  • pojawiły się również gazetki na temat praw dzieci, na korytarzu wyeksponowane zostały prace plastyczne uczniów kl. IV- VII,
  • w klasach, na godzinach wychowawczych, realizowane były tematy: Dzieci i ich prawa- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka; Prawa i obowiązki dziecka; na lekcjach tych analizowano poszczególne prawa dzieci, prowadzono dyskusje, przybliżano uczniom Konwencję o prawach dziecka,
  • oddziały przedszkolne i klasy I- III cały dzień- 21 listopada- poświęciły tej tematyce, oglądały film, wykonały prace plastyczne a na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenkę “Dziecka prawa to ważna sprawa”,
  • na lekcjach informatyki uczniowie wykonywali prace w programach Word i Paint, przeprowadzone zostały również turnieje z wykorzystaniem 3 quizów Kahot o prawach dziecka,
  • na lekcjach języka angielskiego dzieci klas starszych zaprezentowały piosenkę nawiązującą do tej tematyki.