Wycieczka do Centrum Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

29 listopada 2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego 0a oraz z klas I – III wzięły udział w wycieczce do Centrum Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, zorganizowanej przez Panią Katarzynę Marchacz. Obejrzały tam widowisko muzyczno – taneczne w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej z Domosławic.