OGROMNE WYRÓŻNIENIE DLA MDP PODOLE-GÓROWA

W dniu dzisiejszym – 9 listopada 2022 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu, odbyło się uroczyste przekazanie promes dla 93 drużyn MDP z powiatu nowosądeckiego. W uroczystości brali udział znakomici goście w osobach: Pan Patryk Wicher – Poseł na sejm RP, Pan Wiktor Durlak – Senator RP, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Paweł Żaba, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. Motyka wraz z zastępcą oraz Wójtowie i Burmistrzowe na czele z naszym Wójtem Gminy Gródek nad Dunajcem – Józefem Tobiaszem Wójt Gminy, a jednostkę OSP Gródek Nad Dunajcem godnie reprezentował Prezes Zarządu Zbigniew Gąska, a MDP Podole – Górowa druhna Julia Rak. 😁👍💪

Pozyskana promesa pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu do ćwiczeń i rozwijania strażackich umiejętności. Cieszymy się że nasze sukcesy, ogromne zaangażowanie i służba MDP zostały dostrzeżone i mają swój wyraz w przyznanej promesie. ❤️

MDP Podole-Górowa i Gródek nad Dunajcem otrzymały NAJWYŻSZE dofinasowanie w powiecie – 16 535 zł!!! 👍💪😁🚒🚨🚒🚨❤️

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu. 🥰❤️🚨 Już nie możemy się doczekać nowiutkiego sprzętu do ćwiczeń 😁😉💪👍🚨🚒