Ostatnie pożegnanie Naszego Księdza Prałata Stanisława Kukli

            5 listopada, to był szczególny dzień w Podolu-Górowej. Dziś o godz. 12.00 podczas uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. biskup Stanisław Salaterski, mimo zimna i deszczu tłumnie pożegnaliśmy śp. ks. Stanisława Kuklę.  Został On pochowany w ziemi, którą pokochał, po niej chodził, służył Bogu i ludziom.

            Był to wyjątkowy sługa Boży. Niezwykle skromny i serdeczny, dla każdego miał dobre słowo i uśmiech. Troszczył się o innych ludzi, zawsze mogli oni  liczyć na jego pomocną, spracowaną dłoń. Z najbardziej potrzebującymi dzielił się owocami swej ciężkiej pracy w przykościelnym gospodarstwie. Był oszczędny i bardzo wymagający od siebie, wszędzie jeździł rowerem. Charakteryzowała go prostota i poczucie humoru. Doskonale charakteryzują Go słowa świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. A dzielił się dobrym słowem, radą, czasem obiadem, ciastem czy kawą. Swoją rolę pełnił dotąd, dopóki pozwalało Mu na to zdrowie.

            W naszych sercach jest dziś smutek, ale  ks. Prałat na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.