XXIX Diecezjalne Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

            XXIX Diecezjalne Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyło się 3 listopada 2022 r. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem. Zorganizowane zostało ono przez Społeczną Radę Rodziny.

            Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jeża. W homilii podkreślił on dużą rolę nauczycieli w wychowaniu młodego człowieka. Po oficjalnym rozpoczęciu forum uczestnicy wysłuchali wykładu  „ Rodzina Szkół św. Jana Pawła II szansą ubogacenia projektu życia każdej osoby” ks. dr Andrzeja Jasnosa- dyrektora Wydziału Katechetycznego.  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Małopolska Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, wójt Gminy Skrzyszów pan Marcin Kiwior , wójt Gminy Gródek nad Dunajcem pan Józef Tobiasz. Głos w spotkaniu zabrała pani kurator i pani Halina Węgrzyn. Sprawy bieżące omówił Pan Robert Wadycki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, który od tego roku będzie pełnił funkcję Prezesa Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej.

            Tradycją naszej szkoły jest udział w  spotkaniach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II . W tym roku   naszą szkołę  reprezentowała  delegacja: pani dyrektor Anna Firlej, ks. proboszcz Janusz Miłkowski oraz Monika Burek.